Start bouw Collectiegebouw van Museum Boijmans Van Beuningen

BAM uitgekozen als aannemer voor Collectiegebouw

In maart start BAM Bouw en Techniek met de bouw van het Collectiegebouw in het Museumpark. De bouwer doet dit in opdracht van de gemeente Rotterdam namens de Stichting Collectiegebouw. Begin februari zijn al de eerste voorbereidende werkzaamheden te zien op het huidige grindterrein waar het Collectiegebouw komt te staan.

Op 15 december 2016 stemde een grote meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad definitief in met de bouw van het Collectiegebouw. Het openbare depot voor Museum Boijmans Van Beuningen, een ontwerp van MVRDV, opent naar verwachting in 2019.  Het gebouw zal volgens wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling en integratie) een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de architectuur van Rotterdam. ‘’Dit wordt een nieuw icoon net zoals de Markthal en het Centraal Station Rotterdam. Dit gebouw zal veel bezoekers trekken en onze stad weer wat steviger op de kaart zetten.’’

Deze mening wordt gedeeld door BAM. Het bedrijf is verheugd met de opdracht. ‘Dit gebouw is op zichzelf al een kunstwerk en zal veel kunst herbergen. We zullen alles in het werk stellen om de bouw goed en veilig te laten verlopen en de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken,’’ zegt Peter van Leeuwen, directeur BAM Bouw en Techniek – Grote Projecten.
Volgens museumdirecteur Sjarel Ex is de keuze voor BAM een logische: ‘’Met BAM Bouw en Techniek hebben we gekozen voor een betrouwbare partner met een lange traditie in cultuurgebouwen. Ik denk aan het Fries Museum dat in 2012 is opgeleverd. Belangrijk voor ons is de ervaring die BAM heeft met toonaangevende en technisch uitdagende architectuur.’’

Voorbereiding en start bouw

Voordat de bouw kan beginnen moet de gemeente de grond waarop het Collectiegebouw komt te staan bouwrijp maken. Het grind wordt weggehaald, lantaarnpalen worden verwijderd en de banken die er nu staan worden verplaatst. Ook wordt de hellingbaan vanuit het evenemententerrein aangepast. BAM start in maart met de bouw van het Collectiegebouw. De bouw duurt ongeveer twee jaar. De aannemer werkt gedurende deze twee jaar vanuit een kleine bouwplaats waarmee de overlast voor de omgeving en gebruikers van het Museumpark wordt beperkt.

Depot van de toekomst
Het Collectiegebouw is een kunstdepot dat toegankelijk wordt voor publiek en tegelijk een plek biedt aan collecties van particuliere verzamelaars. Alleen al door deze combinatie is het gebouw uniek in de wereld en een enorme stap voorwaarts voor museum en de stad Rotterdam. Het depot, een bijzonder ontwerp van architectenbureau MVRDV, zorgt allereerst voor een blijvende oplossing voor de wateroverlast waarmee Museum Boijmans Van Beuningen de afgelopen jaren kampte. Daarnaast is het een manier om kunst terug te geven aan de Rotterdammers. Het museum kan vanwege de beperkte ruimte nu slechts 8 procent van de collectie tonen. Straks wordt dat vele malen meer. Door de transparantie van het gebouw en de opstelling van de werken kunnen bezoekers meekijken met restauraties en herkomstonderzoek. Gezien de uitstraling van het gebouw, de horeca en het dakterras op 35 meter hoogte en het omliggende groen, zal dit eerste openbare kunstdepot een nationale en internationale publiekstrekker worden.

Financiering en Stichting Collectiegebouw

De bouwkosten van het Collectiegebouw bedragen € 61,5 miljoen. Stichting De Verre Bergen draagt daarvan € 17,5 miljoen bij. De bijdrage van de gemeente Rotterdam bestaat uit structureel € 2,5 miljoen per jaar voor de exploitatie van het Collectiegebouw. Stichting Collectiegebouw maakt de financiering van het Collectiegebouw mogelijk. De stichting doet de volledige investering voor het Collectiegebouw. Het bestuur van de stichting bestaat uit twee vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en een vertegenwoordiger van Stichting De Verre Bergen.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.bambouwtdepot.nl/